• 0961 20 30 32
  • info@vccgroup.vn
  • Hà Nội

Sản phẩm

golphin

golphin

golphin

 

Đặc điểm hương vị

Vị đắng
3 / 5
Tính axit
3 / 5
Lưu hương
3 / 5
Cà phê pha phin
Cà phê pha phin
100% Nguyên chất
Xem thêm