• 0961 20 30 32
  • info@vccgroup.vn
  • Đường 320, Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Sản phẩm

GOLDBLEND

GOLDBLEND

espresso supprtme

 

 

Đặc điểm hương vị

Vị đắng
3 / 5
Tính axit
3 / 5
Lưu hương
3 / 5