• 0961 20 30 32
  • info@vccgroup.vn
  • Hà Nội

Sản phẩm

espresso supprtme

espresso supprtme

espresso supprtme

 

 

Đặc điểm hương vị

Vị đắng
3 / 5
Tính axit
3 / 5
Lưu hương
3 / 5